1. leden přinesl největší změny za půl století v občanském a obchodním právu - buďme připraveni!

Je tedy nezbytné zrevidovat veškeré zakladatelské dokumenty Vaši společnosti a přizpůsobit jejich znění novým poměrům.

  • Revizi společenských smluv vaší společnosti a její písemný výstup
  • Návrhy řešení, pokud jsou Vaše společenské smlouvy v rozporu s novými podmínkami ZoK
  • Zajištění právní analýzy vztahů ve Vaši společnosti
  • Zajištění změny zakladatelských dokumentů Vašich společností
  • Zjištění zápisu nových dokumentů do obchodního rejstříku

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový zákon o obchodních společnostech a družstev. Tento nový zákon přinese řadu změn týkajících se právních vztahů uvnitř obchodních společností.

Obchodní korporace (obchodní společnosti) má povinnost přizpůsobit své zakladatelské listiny (společenské smlouvy) novým poměrům, které ZoK zakládá, a to ve lhůtě 6-ti měsíců od nabytí účinnosti ZoK. Pokud stávající obchodní korporace (obchodní společnosti) založené dle původního obchodního zákoníku této své povinnosti nedostojí, vystavují se nebezpečí, že takovou společnost soud v příslušném řízení zruší.

Nabízíme vám služby našeho právního servisu. Poradíme vám v 5 oblastech práva: občanské, obchodní, pracovní, správní a trestní právo. Bude se vám věnovat náš tým zkušených právníků, kteří vám pomohou najít odpovědi na základní právní otázky a nabídnou vám nejvhodnější řešení konkrétní situace.

Poskytujeme pouze právní poradenství. Zastupování v jakémkoliv právním řízení nenabízíme.
Potřebujete poradit v některé z těchto 5 oblastí práva? Ať už hledáte komplexní právní poradenství, nebo si jen chcete ověřit nějaké konkrétní nejasnosti, kontaktujte nás a my vám odpovíme nejpozději do 24 hodin.

V rámci zajištění těchto služeb spolupracujeme s několika advokátními kancelářemi a notáři, kteří zajistí veškeré tyto služby a v případě nutnosti změn Vašich zakladatelských smluv včetně potřebných konzultaci.

Ceny jsou příznivé a individuální

601 222 388


© 2014 CZ Phone - Právní poradenství